Regisztráció

 Tibetben a lélek

Ha kétségbeesés lesz úrrá rajtunk, legtöbbször azért van, mert túl sokat gondolunk a múltra és a jövőre…

…csak az éber ember képes a jelenben élni, múlt és jövő nélkül, most!

Nem tudok elbújni a fájdalmaim elől… Elmehetek a világ legtávolabbi pontjára, ott is ugyanúgy fáj, mint otthon. Mi a fájdalom? Az élet maga a fájdalom. Születés, munka, elválás, öregkor, betegség, halál…Hogy keletkezik a fájdalom? A dolgokhoz való ragaszkodással. Sóvárgással, kapzsisággal. Gyűlölet és elvakultság által.

A múltba révedünk, és az örök holnapról ábrándozunk. Az idő bilincseit kattintjuk csuklónkra. Fantomokkal hadakozunk. Érzéseinket emlékeink és vágyaink ködképére cseréljük fel. És a pillanat úgy száll el, hogy észre se vesszük. Így válik siralomvölggyé életünk. A múlt és a jövő. Erős láncszemek ezek nyomorúságunk bilincsein.

…aki igazán hitt csak egyetlen évig, egyetlen hónapig is, aki tudja hitbeli állapot és hitetlenség között a különbséget, azt többet az emberi szív és lélek dolgaiban nem lehet tévútra vezetni.

A legnagyobb tudás: tudni, hogy mit kell tudnunk.

Vajon úton lenni az egyetlen módja annak, hogy elviseljem az egyedüllétet? Nekem talán igen. Eggyé válni a választott úttal. Ez lehet az alternatívája a mókuskerék kényszerének.

Mindaddig nem lehetsz boldog, amíg nem tanulsz meg a természet módjára a jelenben élni.

Mindenütt és sehol se otthon lenni olyan, mint az egyedüllét.

Ott kell megtanulnod imádkozni, ahonnan jöttél.

Az életben kis bátorságra van szükség, hogy döntéseket hozhassunk. Mivel azonban a gyors elhatározások nem feltétlen a legjobbak, egy kis bizonytalanság jótékony hatással lehet döntéseinkre. Rajta keresztül időhöz jutunk, amire szükségünk van, hogy a helyzetet jól ítéljük meg.

Az ember változik. Az viszont baj, ha a változó emberben nincs meg az állandó, kemény mag. A lélek. A többi nem számít. Tévedhetünk, hibázhatunk, vétkezhetünk. Ha működik, ha él bennünk a lélek.

A csend a régi élet, a bűnös létezés nyomát megsemmisítette, elégette, felemésztette, elmosta. Sarjadhat az új, tiszta, ártalmatlan élet. Ez a tiszta lap. Ezzel lehet kezdeni.

A csend a lélek nyelve.