Regisztráció

 Benáresz a kapu…

Tolvaly
Ferenc az El Camino – Az út, a Tibetben a lélek és a Boszporusz felett a
híd című regényeinek életválsággal küzdő főszereplői előtt utazásaik
során tárulkoznak fel az útkeresés és az újrakezdés lehetőségei. Lelki
megrázkódtatásokkal teli, életre szóló nagy kalandok. A Benáresz a kapu
Indiába visz el, és a hinduizmus ősi-élő sokrétű vallásából merít.
A főhőst felesége, Laura hirtelen, látszólag magyarázat nélkül hagyta
el. A neves fotóst gyötri a kétség, „hajtja az értelmetlen múlt, a jelen
kényszere, és a jövő bizonytalansága”. Szinte menekül Indiába, ahol
fotóművészként, objektíveket cserélve néz, de önmagán átszűrve három
évezred hitvilágát: lát. A porban, útszélen, hamuban, garázsműhelyben,
tenyérnyi járdán élők tekintetében felfénylő mosoly megérinti legbelső
lényét. Kitárul előtte az isteneket mindenhol maguk körül érző emberek
nyugalmának titka, miközben a szeretet is többszörösen átértelmeződik
benne.
Egy idő után nem a kétségbeesett, megcsalt férj önsajnálata, hanem a
magát is felfedező férfi ír eszméléséről. Megállít egy-egy pillanatot,
és megpróbálja „lélekben elraktározni és visszahelyezni élete
mozaikképeit a számára újraéledő valóságba”.
Az olvasó a főhőssel együtt, tiszta szívvel tudja követni ezt az utat,
amely a kavargó, színes világon, India elképesztő szegénységű és
átmenetek nélkül pompázatos templomépületű városain, falvain, sivatagain
keresztül vezet szent folyója, a Gangesz partjára, a lélek kapujához.
Mint Tolvaly Ferenc korábbi művei, a Benáresz a kapu is olvasás közben
átélhető, önismereti-tisztulási folyamatot kínáló hatalmas zarándoklat.

Itt olvashatja a könyv első fejezetét.

A könyvről írt kritikák itt olvashatók.

Megrendelés